בחרו את המדפסת הבאה שלכם מתוך רשימת דגמים נבחרים של מדפסות לייזר ודיו

מדפסת לייזר שחור

 

מדפסת לייזר צבע

 

מדפסת משולבת שחור

 

מדפסת משולבת צבע

מדפסת לייזר ש/ל
סמסונג
מהירות הדפסה
20
עמודים לדקה
  מדפסת אלחוטית לשימוש אישי משרדי ביתי
  מחסנית טונר לתפוקה של עד  2,000 דפים
  עומס עבודה חודשי מומלץ, עד 1,000 דפים
  איכות הדפסה מיטבית עד 1200x1200 dpi
זיכרון מעבד
   
64 400
מגהבייט מגה הרץ
מדפסת לייזר ש/ל
סמסונג
מהירות הדפסה
26
עמודים לדקה
  מדפסת שולחנית לשימוש אישי משרדי ביתי
  מחסנית טונר לתפוקה של עד  3,000 דפים
  עומס עבודה חודשי מומלץ, עד 1,500 דפים
  איכות הדפסה מיטבית עד 4800x600 dpi
זיכרון מעבד
   
128 600
מגהבייט מגה הרץ
מדפסת לייזר ש/ל
HP
מהירות הדפסה
26
עמודי A3 לדקה
  מדפסת רשת A3 עבור קבוצות עבודה גדולות
  מחסנית טונר לתפוקה של עד 17,500 דפים
  עומס עבודה חודשי מומלץ עד 20,000 דפים
  איכות הדפסה מיטבית עד 1200x1200 dpi
  דופלקס מובנה הדפסה דו צדדית אוטומטית
זיכרון מעבד
   
512 800
מגהבייט מגה הרץ
מדפסת משולבת ש/ל
סמסונג
הדפסה העתקה
28
עמודים לדקה
  מדפסת משולבת לשימוש אישי משרדי ביתי
  מחסנית טונר לתפוקה של עד 3,000 דפים
  עומס עבודה חודשי מומלץ עד 1,500 דפים
  איכות הדפסה מיטבית עד 4800x600 dpi
  דופלקס מובנה הדפסה דו צדדית אוטומטית

מהירות סריקה

30

מסמכים בדקה