HP Logo

דיו למדפסת HP DeskJet 2700

ראש דיו שחור 305 עבור מדפסת דיו Black 305 Ink Cartridge FOR HP 3YM61A
HP 305 Black Ink Cartridge 3YM61A
תפוקת עמודים
120
בכיסוי של 5%
 
דיו שחור 305 עבור HP DeskJet 2700
דיו שחור 305 Black Ink Cartridge 3YM61A
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו שחור הינה ₪0.608
ראש דיו שחור 305XL עבור מדפסת דיו Black 305XL Ink Cartridge HP 3YM62A
HP 305XL Black Ink Cartridge 3YM62A
תפוקת עמודים
240
בכיסוי של 5%
 
דיו שחור 305XL עבור HP DeskJet 2700
דיו שחור 305XL Black Ink Cartridge 3YM62A
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו שחור הינה ₪0.408
ראש דיו צבעוני 305 למדפסת דיו TRI-COLOR 305 INK CARtridge HP 3YM60A
HP 305 Color Ink Cartridge 3YM60A
תפוקת עמודים
100
בכיסוי של 5%
 
דיו צבעוני 305 עבור HP DeskJet 2700
דיו צבעוני 305 Color Ink Cartridge 3YM60A
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו צבעוני הינה ₪0.750
ראש דיו צבעוני 305XL למדפסת דיו tri-color 305XL Ink cartridge HP 3YM63A
HP 305XL Color Ink Cartridge 3YM63A
תפוקת עמודים
200
בכיסוי של 5%
 
דיו צבעוני 305XL עבור HP DeskJet 2700
דיו צבעוני 305XL Color Ink Cartridge 3YM63A
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו צבעוני הינה ₪0.500

HP DeskJet 2700


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת HP DeskJet 2700 ציון של שלושה כוכבים Review rating 3.0 of 5 שהנו גבולי. אנו ממליצים שלא לרכוש מדפסת זו, אלא רק עבור מקרים בהם זו מתאימה עבור דרישות מוגדרות ואין בנמצא חלופה טובה יותר. במקרה וזו כבר בבעלותכם, מומלץ להעריך מעת לעת את הכדאיות של המשך הבעלות על DeskJet 2700.

HP DeskJet 2700HPDeskJet 2700DeskJet 2700מדפסת הזרקת דיומדפסת HP DeskJet 2700
נסקר ע"י תמר בתאריך
דירוג : 3.0
HP DeskJet 2700
HP DeskJet 2700

מחסניות דיו למדפסת HP DeskJet 2700 דיו למדפסת HP DeskJet 2700 דיו HP DeskJet 2700 ראש דיו HP DeskJet 2700 ראשי דיו עבור HP DeskJet 2700 HP DeskJet 2700 Ink Cartridges מחסניות למדפסת הזרקת דיו HP DeskJet 2700 דיו תואם HP DeskJet 2700


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת HP DeskJet 2700 ציון של שלושה כוכבים Review rating 3.0 of 5 שהנו גבולי. אנו ממליצים שלא לרכוש מדפסת זו, אלא רק עבור מקרים בהם זו מתאימה עבור דרישות מוגדרות ואין בנמצא חלופה טובה יותר. במקרה וזו כבר בבעלותכם, מומלץ להעריך מעת לעת את הכדאיות של המשך הבעלות על DeskJet 2700.

3.05

קניה מהירה ובטוחה, ללא פרטי אשראי.

שמות מסחריים של מוצרים ושרותים, גרפיקה, לוגו, תמונות וחומרי פרסום המופיעים בדף זה ואשר נוגעים לשמות של מדפסות, מתכלים, טונרים, מחסניות וראשי דיו, הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות החברה המחזיקה בזכויות שם המותג. המוצג לעיל נועד אך ורק לצרכי המחשה ותאימות.