דפי מידע

כתב אחריות עבור טונרים מחסניות וראשי דיו

קבלו כתב אחריות מקיף ברכישה של דיו או טונר למדפסת.


לקוחות אשר בוחרים לרכוש טונר למדפסת או דיו למדפסת באתר זה, נהנים מאחריות מקיפה אשר כוללת ערבות מלאה עבור פעולה תקינה ונטולת תקלות של טונרים, מחסניות דיו וראשי דיו, למשך מחזור החיים המועיל (סיום מחזור החיים של אלו מצוין על ידי מספר ההדפסות המוצהר על ידי יצרן המדפסת, ו/או באמצעות מידע שמאוחסן על גבי שבב זיכרון משובץ ו/או מוצג על גבי לוח הבקרה של המדפסת) ו/או לאורך חיי המדף (החל ממועד רכישת המוצר), הקודם מביניהם.

אנו מעוניינים בלקוחות מרוצים - כתב האחריות מבטיח שביעות רצון מביצועי ההדפסה של טונר ודיו אשר נרכשו באתר זה. כיסוי זה, מבטיח זיכוי כספי מלא ללקוח שיביע חוסר שביעות רצון מאיכות המוצר.

 
כתב האחריות מציע החלפה של המוצר ו/או תיקונו ו/או זיכוי כספי (עד לגובה סכום הרכישה) בכל מקרה של כשל.

|    

 

כתב האחריות מבטיח ללקוחותינו כיסוי מלא עבור היכולת להדפיס באמצעות טונרים, מחסניות וראשי דיו, המוצעים באתר זה, את תפוקת הדפים המוצהרת. זאת בהתאם לאפיוני תקן. כל סטיה מסך תנובת הדפים המוצהרת תזוכה בחלק היחסי.

 

אחריות מורחבת עבור טונרים שהושבו לשימוש חוזר בתהליך של ייצור מחדש.

נוסף על מסגרת האחריות הסטנדרטית, אנו מגבים את לקוחותינו במתן של מסגרת אחריות מורחבת עבור מדפסות ומכשירים בהם מותקנים טונרים שהושבו לשימוש חוזר. אנו מתחייבים, מעבר לכל ספק סביר, כלפי ללקוחותינו, כי שימוש עם טונר מקורי אשר הושב לשימוש חוזר, לא יסב נזק ו/או יגרום להרעה כלשהי ו/או יתרום להאצת הבלאי של המדפסת. התחייבות זו, כוללת ערבות מלאה לפעולה תקינה של המדפסת, בה יותקן טונר אשר הושב לשימוש חוזר בתהליך של ייצור מחדש.

*אחריות זו מכסה את מלוא עלות תיקון המדפסת ו/או החלפה של מדפסת בחדשה ו/או מתן שיפוי כספי בגובה מקסימלי של שווי המדפסת, ובלבד שיוכח כי זה נגרם כתוצאה משימוש עם טונר או דיו אשר נרכשו באתר.

|

שמירה על מסגרת האחריות של המדפסת


מסגרת האחריות המוענקת ללקוחותינו מבטיחה כי התקנה ושימוש בטונרים ובמתכלים אשר הושבו לשימוש חוזר, ואשר מוצעים ללקוחות האתר, לא יגרמו בשום מקרה להסרה ו/או מניעה של אחריות מצד יצרן המדפסת ו/או אחריות יבואן המדפסת. כל הצהרה שונה שניתנה ו/או תימסר לכם, הן על ידי היבואן הרשמי והן על ידי מי מן המשווקים, הינה בבחינת אמירה שקרית שאין לה כל אחיזה משפטית כפי שמתחייב בחוק. אנו מתחייבים וערבים לכתוב לעיל, בהתחייבות משפטית בלתי חוזרת כדלקמן : אנו ערבים כלפי לקוחותינו, כי כל טענה להסרת אחריות מהמדפסת, כתוצאה משימוש בטונר שהושב לשימוש חוזר, אשר תוצג על ידי מי מן המשווקים ו/או יבואני המדפסות תטופל ותתוקן על ידינו ועל חשבונינו באופן גורף, ובלבד שהלקוח יפנה אלינו תחילה**(זאת על מנת שנתעד את התקלה ואת המדפסת באמצעים דיגיטליים, טרם זו תועבר למעבדת יבואן המדפסת ו/או למעבדת תיקונים ו/או תטופל על ידי טכנאי באתר הלקוח), זאת על מנת לחסוך מכם את החיכוך והטרחה הכרוכים בהתנהלות מול יבואן המדפסת ו/או המשווק. ** התניית האחריות לתיעוד מצב המדפסת באמצעי צילום דיגיטליים, על ידי נציגינו, טרם מסירתה לשרות תיקונים הינה חובה ובכל מקרה בו לא תתקיים, אזי אנו מסירים מעלינו מחוייבות כלשהי.

אנו נפעל במישור המשפטי מול כל טענת סרק הנוגעת לביטול אחריות למדפסת בתואנה של התקנת טונר ו/או מתכלים שנרכשו מהאתר, זאת עקב היותם של הטונרים והמתכלים הללו, טונרים ומתכלים מקוריים אשר הושבו לשימוש חוזר והם אינם ‘טונרים תואמים’ אשר לא יוצרו על ידי יצרן המדפסת(ליבואן המדפסת ו/או למשווק שמורה הזכות להסרת אחריות יצרן, אך ורק במקרים בהם הותקנו במדפסת טונר ו/או מתכלים תואמים, בכל מקרה הוא מחוייב להעניק אחריות מלאה ללקוחות שהשתמשו בטונרים ומתכלים מקוריים שהושבו לשימוש חוזר).

טונרים אשר הושבו לשימוש חוזר בתהליך של ייצור מחדש, מגובים על ידינו באחריות אשר תכסה את עלות התיקון או ההחלפה של המדפסת הקיימת, בחדשה, בגין כל נזק שעשוי להגרם כתוצאה מכשל שמקורו במחסנית טונר שיוצרה מחדש ואשר נרכשה באתר זה.

 
התחייבות הצהרתית

הטונרים אשר מוצעים באתר זה(פרט למקומות בהם מצויינת המילה תואם), עברו השבה לשימוש חוזר בתהליך מלא ומוקפד של ייצור מחדש. תהליך הייצור מחדש מבוסס על מחסניות טונר מקורי בלבד, אשר סיימו מחזור עבודה אחד בלבד. תהליך ההשבה לשימוש כולל תהליכי ייצור מוקפדים המשלבים החלפה של רכיבים, חלקים ומכלולים ישנים בחדשים. מקורם של אלו, בארצות הברית, יפן, גרמניה ודרום קוריאה, והם כוללים אבקת טונר, תופים פוטואלקטריים, מגבים, גלילי פיתוח, גלילי טעינה וכו׳. כלל הרכיבים, חלקים ומכלולים אשר משמשים בתהליך הייצור מחדש, מיוצרים על ידי אותן חברות שמוכרות את תוצרתן, גם כן, לאותן חברות אשר מייצרות את הטונרים המקוריים.


* כתב האחריות שלעיל מציע כיסוי מורחב אך ורק עבור רכישת טונרים אשר עברו השבה לשימוש חוזר והוא אינו מכסה בעת רכישה של טונר תואם או טונר מקורי.

**כתב האחריות שלעיל, יכסה אך ורק עלות של החלפה, או תיקון של המדפסת. אנו מבהירים כי בשום מקרה לא תהא חברתינו אחראית לכל נזק או אובדן רווחים מקרי ו/או תוצאתי ו/או מעניש ו/או עקיף ו/או מיוחד שיגרמו כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה, מהשבתת יכולות ההדפסה ו/או השבתת יכולות הסריקה ו/או השבתת יכולות העתקה ו/או השבתת היכולות לשגר ולקבל הודעות פקס.
מאידך, אנו מתחייבים להעמיד לרשות לקוחותינו מדפסת ו/או מדפסת רב תכליתית אשר תשמש כמכשיר חליפי, בהקדם האפשרי, בכל מקרה בו קיים חשד לנזק אשר שנגרם כתוצאה מתקלה שנובעת משימוש עם טונרים אשר הושבו לשימוש חוזר.

|
אז אם אתם מעוניינים לשלם הרבה פחות עבור טונרים, אשר יעניקו לכם ביצועי הדפסה כמו של טונרים מקוריים ואמינות בלתי מתפשרת, בחרו בטונרים המוצעים באתר ותדפיסו בראש שקט, מתוך ידיעה שבחרתם במוצר האיכותי ביותר אשר מגובה בכתב האחריות המקיף ביותר.

 

* אין לפרש דבר מן האמור לעיל כאחריות נוספת. חברתינו לא תישא באחריות לשגיאות טכניות, דברים שנשמטו שלא באופן מכוון ושגיאות עריכה ברשום לעיל.


טונר למדפסת - דיו למדפסת, תמר בע"מ. ח.פ - 514294107 © כל הזכויות שמורות. טלפון : 03-5731050 , כורזין 5 גבעתיים 53583 Google My Business‎
לחצו להצגת הדף בגרסה ידידותית לנייד
שמות מסחריים של מוצרים ושרותים, גרפיקה, לוגו, תמונות וחומרי פרסום המופיעים בדף זה ואשר נוגעים לשמות של מדפסות, מתכלים, טונרים, מחסניות וראשי דיו, הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות החברה המחזיקה בזכויות שם המותג. המוצג לעיל נועד אך ורק לצרכי המחשה ותאימות.