HP Logo

דיו למדפסת HP OfficeJet 4500 Wireless

ראש דיו שחור 901 עבור מדפסת דיו Black 901 Ink Cartridge for HP CC653AE
HP 901 Black Ink Cartridge CC653AE
תפוקת עמודים
200
בכיסוי של 5%
 
דיו Black 901 עבור HP OfficeJet 4500 Wireless
דיו שחור 901 Black Ink Cartridge CC653AE
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו Black הינה ₪0.505
ראש דיו שחור 901XL למדפסות דיו Black 901XL INK Cartridge HP CC654AE
HP 901XL Black Ink Cartridge CC654AE
תפוקת עמודים
700
בכיסוי של 5%
 
דיו שחור 901XL עבור HP OfficeJet 4500 Wireless
דיו שחור 901XL Black Ink Cartridge CC654AE
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו שחור הינה ₪0.240
ראש דיו צבעוני 901 למדפסת דיו Tri COLOR 901 Ink cartridge HP CC656AE
HP 901 Color Ink Cartridge CC656AE
תפוקת עמודים
360
בכיסוי של 5%
 
דיו צבעוני 901 עבור HP OfficeJet 4500 Wireless
דיו צבעוני 901 Color Ink Cartridge CC656AE
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו צבעוני הינה ₪0.386

HP OfficeJet 4500 Wireless


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת HP OfficeJet 4500 Wireless ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

HP OfficeJet 4500 WirelessHPOfficeJet 4500 WirelessOfficeJet 4500 Wirelessמדפסת הזרקת דיומדפסת HP OfficeJet 4500 Wireless
נסקר ע"י תמר בתאריך
דירוג : 5.0
HP OfficeJet 4500 Wireless
HP OfficeJet 4500 Wireless

מחסניות דיו למדפסת HP OfficeJet 4500 Wireless דיו למדפסת HP OfficeJet 4500 Wireless דיו HP OfficeJet 4500 Wireless ראש דיו HP OfficeJet 4500 Wireless ראשי דיו עבור HP OfficeJet 4500 Wireless HP OfficeJet 4500 Wireless Ink Cartridges מחסניות למדפסת הזרקת דיו HP OfficeJet 4500 Wireless דיו תואם HP OfficeJet 4500 Wireless


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת HP OfficeJet 4500 Wireless ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

5.05

קניה מהירה ובטוחה, ללא פרטי אשראי.

שמות מסחריים של מוצרים ושרותים, גרפיקה, לוגו, תמונות וחומרי פרסום המופיעים בדף זה ואשר נוגעים לשמות של מדפסות, מתכלים, טונרים, מחסניות וראשי דיו, הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות החברה המחזיקה בזכויות שם המותג. המוצג לעיל נועד אך ורק לצרכי המחשה ותאימות.