Xerox Logo

טונר למדפסת Xerox Phaser 6700

מחסנית טונר שחור למדפסת זירוקס Black Toner cartridge for Xerox 106R01526
Xerox Black Toner Cartridge 106R01526
תפוקת עמודים
18,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Xerox Phaser 6700
טונר שחור Black Toner Cartridge 106R01526
עלות כל דף עם 106R01526 Black הינה ₪0.050
מחסנית טונר כחול למדפסת זירוקס Cyan Toner Cartridge for Xerox 106R01523
Xerox Cyan Toner Cartridge 106R01523
תפוקת עמודים
12,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Xerox Phaser 6700
טונר כחול Cyan Toner Cartridge 106R01523
עלות כל דף עם 106R01523 Cyan הינה ₪0.085
מחסנית טונר אדום למדפסת זירוקס Magenta Toner cartridge Xerox 106R01524
Xerox Magenta Toner Cartridge 106R01524
תפוקת עמודים
12,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Xerox Phaser 6700
טונר אדום Magenta Toner Cartridge 106R01524
עלות כל דף עם 106R01524 Magenta הינה ₪0.085
מחסנית טונר צהוב למדפסת זירוקס Yellow Toner cartridge for Xerox 106R01525
Xerox Yellow Toner Cartridge 106R01525
תפוקת עמודים
12,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Xerox Phaser 6700
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge 106R01525
עלות כל דף עם 106R01525 Yellow הינה ₪0.085
יח׳ הדמיה בצבע שחור למדפסת זירוקס Black Imaging unit for Xerox 108R00974
Xerox 108R00974 Black Imaging Unit
תפוקת עמודים
50,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת הדמיה להדפסה בצבע שחור 108R00974
יחידת הדמיה Black Imaging Unit 108R00974
עלות פר דף = 50000 ÷ עלות 108R00974
יח׳ הדמיה בצבע כחול למדפסת זירוקס Cyan Imaging Unit for Xerox 108R00971
Xerox 108R00971 Cyan Imaging Unit
תפוקת עמודים
50,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת הדמיה להדפסה בצבע כחול 108R00971
יחידת הדמיה Cyan Imaging Unit 108R00971
עלות פר דף = 50000 ÷ עלות 108R00971
יח׳ הדמיה בצבע אדום למדפסת זירוקס Magenta Imaging unit Xerox 108R00972
Xerox 108R00972 Magenta Imaging Unit
תפוקת עמודים
50,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת הדמיה להדפסה בצבע אדום 108R00972
יחידת הדמיה Magenta Imaging Unit 108R00972
עלות פר דף = 50000 ÷ עלות 108R00972
יח׳ הדמיה בצבע צהוב למדפסת זירוקס Yellow Imaging unit for Xerox 108R00973
Xerox 108R00973 Yellow Imaging Unit
תפוקת עמודים
50,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת הדמיה להדפסה בצבע צהוב 108R00973
יחידת הדמיה Yellow Imaging Unit 108R00973
עלות פר דף = 50000 ÷ עלות 108R00973
מחסנית פסולת טונר עבור מדפסות זירוקס Waste Cartridge for Xerox 108R00975
Xerox 108R00975 Waste Cartridge
תפוקת עמודים
25,000
בכיסוי של 5%
 
מיכל פסולת טונר למדפסות זירוקס מק"ט 108R00975
מיכל פסולת Xerox Waste Cartridge 108R00975
עלות פר דף = תפוקת עמודים ÷ עלות של 108R00975
ערכת מחסנית סיכות עבור מדפסת זירוקס Staple Cartridge for Xerox 008R12941
Xerox 008R12941 Staple Cartridge
קיבולת כוללת
15,000
סיכות הידוק
 
ערכת סיכות Xerox 008R12941 Staple Cartridge
x 3 מחסנית סיכות הידוק עבור מדפסות לייזר זירוקס
עלות לכל דף = 15000 ÷ עלות של 008R12941

Xerox Phaser 6700


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת זירוקס Phaser 6700 ציון של ארבעה וחצי כוכבים Review rating 4.5 of 5 שהנו מצוין.

זירוקס Phaser 6700XeroxPhaser 6700Phaser 6700מדפסת לייזרמדפסת Xerox Phaser 6700
נסקר ע"י תמר בתאריך
דירוג : 4.5
Xerox Phaser 6700
Xerox Phaser 6700

טונרים למדפסת Xerox Phaser 6700 דיו למדפסת Xerox Phaser 6700 טונר Xerox Phaser 6700 דיו Xerox Phaser 6700 טונרים עבור Xerox Phaser 6700 Xerox Phaser 6700 Toner טונר למדפסת לייזר Xerox Phaser 6700 טונר תואם Xerox Phaser 6700


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת זירוקס Phaser 6700 ציון של ארבעה וחצי כוכבים Review rating 4.5 of 5 שהנו מצוין.

4.55

קניה מהירה ובטוחה, ללא פרטי אשראי.

שמות מסחריים של מוצרים ושרותים, גרפיקה, לוגו, תמונות וחומרי פרסום המופיעים בדף זה ואשר נוגעים לשמות של מדפסות, מתכלים, טונרים, מחסניות וראשי דיו, הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות החברה המחזיקה בזכויות שם המותג. המוצג לעיל נועד אך ורק לצרכי המחשה ותאימות.