Epson Logo

דיו למדפסת Epson Stylus Office BX935fwd

דיו שחור T1291 עבור מדפסות אפסון EPSON Black INK Cartridge T1291
Epson T1291 Black Ink Cartridge
תפוקת עמודים
385
בכיסוי של 5%
 
דיו T1291 עבור Epson Stylus Office BX935fwd
דיו שחור T1291 Black Ink Cartridge
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו Black הינה ₪0.304
דיו שחור T1301 למדפסות אפסון EPSON XL Black INK Cartridge T1301
Epson T1301 Black Ink Cartridge
תפוקת עמודים
945
בכיסוי של 5%
 
דיו T1301 עבור Epson Stylus Office BX935fwd
דיו שחור T1301 Black Ink Cartridge
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו Black הינה ₪0.174
דיו כחול T1292 עבור מדפסות אפסון EPSON CYAN INK Cartridge T1292
Epson T1292 Cyan Ink Cartridge
תפוקת עמודים
474
בכיסוי של 5%
 
דיו T1292 עבור Epson Stylus Office BX935fwd
דיו כחול T1292 Cyan Ink Cartridge
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו Cyan הינה ₪0.228
דיו כחול T1302 למדפסות אפסון EPSON XL CYAN INK Cartridge T1302
Epson T1302 Cyan Ink Cartridge
תפוקת עמודים
765
בכיסוי של 5%
 
דיו T1302 עבור Epson Stylus Office BX935fwd
דיו כחול T1302 Cyan Ink Cartridge
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו Cyan הינה ₪0.204
דיו אדום T1293 עבור מדפסות אפסון Epson magenta Ink cartridge T1293
Epson T1293 Magenta Ink Cartridge
תפוקת עמודים
378
בכיסוי של 5%
 
דיו T1293 עבור Epson Stylus Office BX935fwd
דיו אדום T1293 Magenta Ink Cartridge
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו Magenta הינה ₪0.286
דיו אדום T1303 למדפסות אפסון Epson XL magenta Ink cartridge T1303
Epson T1303 Magenta Ink Cartridge
תפוקת עמודים
600
בכיסוי של 5%
 
דיו T1303 עבור Epson Stylus Office BX935fwd
דיו אדום T1303 Magenta Ink Cartridge
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו Magenta הינה ₪0.260
דיו צהוב T1294 עבור מדפסות אפסון EPSON Yellow INK cartridge T1294
Epson T1294 Yellow Ink Cartridge
תפוקת עמודים
616
בכיסוי של 5%
 
דיו T1294 עבור Epson Stylus Office BX935fwd
דיו צהוב T1294 Yellow Ink Cartridge
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו Yellow הינה ₪0.175
דיו צהוב T1304 למדפסות אפסון EPSON XL Yellow INK cartridge T1304
Epson T1304 Yellow Ink Cartridge
תפוקת עמודים
1,005
בכיסוי של 5%
 
דיו T1304 עבור Epson Stylus Office BX935fwd
דיו צהוב T1304 Yellow Ink Cartridge
עלות כל דף, עם מחסנית זו של דיו Yellow הינה ₪0.155

Epson Stylus Office BX935fwd


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת אפסון Stylus Office BX935fwd ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

אפסון Stylus Office BX935fwdEpsonStylus Office BX935fwdStylus Office BX935fwdמדפסת הזרקת דיומדפסת Epson Stylus Office BX935fwd
נסקר ע"י תמר בתאריך
דירוג : 5.0
Epson Stylus Office BX935fwd
Epson Stylus Office BX935fwd

מחסניות דיו למדפסת Epson Stylus Office BX935fwd דיו למדפסת Epson Stylus Office BX935fwd דיו Epson Stylus Office BX935fwd ראש דיו Epson Stylus Office BX935fwd ראשי דיו עבור Epson Stylus Office BX935fwd Epson Stylus Office BX935fwd Ink Cartridges מחסניות למדפסת הזרקת דיו Epson Stylus Office BX935fwd דיו תואם Epson Stylus Office BX935fwd


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת אפסון Stylus Office BX935fwd ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

5.05

קניה מהירה ובטוחה, ללא פרטי אשראי.

שמות מסחריים של מוצרים ושרותים, גרפיקה, לוגו, תמונות וחומרי פרסום המופיעים בדף זה ואשר נוגעים לשמות של מדפסות, מתכלים, טונרים, מחסניות וראשי דיו, הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות החברה המחזיקה בזכויות שם המותג. המוצג לעיל נועד אך ורק לצרכי המחשה ותאימות.