Xerox Logo

טונר למדפסת Xerox VersaLink B610

מחסנית טונר למדפסת זירוקס מק״ט Laser Toner Cartridge for Xerox 106R03942
Xerox Toner Cartridge 106R03942
תפוקת עמודים
25,000
בכיסוי של 5%
 
טונר 106R03942 עבור Xerox VersaLink B610
טונר Toner Cartridge 106R03942
עלות כל דף בשימוש עם טונר 106R03942 הינה ₪0.024
מחסנית טונר למדפסת זירוקס מק״ט Laser Toner Cartridge for Xerox 106R03944
Xerox Toner Cartridge 106R03944
תפוקת עמודים
45,000
בכיסוי של 5%
 
טונר 106R03944 עבור Xerox VersaLink B610
טונר Toner Cartridge 106R03944
עלות כל דף בשימוש עם טונר 106R03944 הינה ₪0.020
מחסנית תוף עבור מדפסות זירוקס מק״ט DRUM cartridge for XEROX 101R00582
Xerox 101R00582 Drum Cartridge
תפוקת עמודים
60,000
ללא תלות בכיסוי
 
מחסנית תוף למדפסות זירוקס 101R00582
יחידת תוף Drum Cartridge 101R00582
עלות פר דף = 60000 ÷ עלות 101R00582

Xerox VersaLink B610


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת זירוקס VersaLink B610 ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

זירוקס VersaLink B610XeroxVersaLink B610VersaLink B610מדפסת לייזרמדפסת Xerox VersaLink B610
נסקר ע"י תמר בתאריך
דירוג : 5.0
Xerox VersaLink B610
Xerox VersaLink B610

טונרים למדפסת Xerox VersaLink B610 דיו למדפסת Xerox VersaLink B610 טונר Xerox VersaLink B610 דיו Xerox VersaLink B610 טונרים עבור Xerox VersaLink B610 Xerox VersaLink B610 Toner טונר למדפסת לייזר Xerox VersaLink B610 טונר תואם Xerox VersaLink B610


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת זירוקס VersaLink B610 ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

5.05

קניה מהירה ובטוחה, ללא פרטי אשראי.

שמות מסחריים של מוצרים ושרותים, גרפיקה, לוגו, תמונות וחומרי פרסום המופיעים בדף זה ואשר נוגעים לשמות של מדפסות, מתכלים, טונרים, מחסניות וראשי דיו, הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות החברה המחזיקה בזכויות שם המותג. המוצג לעיל נועד אך ורק לצרכי המחשה ותאימות.