Xerox Logo

טונר למדפסת Xerox VersaLink C400

מחסנית טונר שחור למדפסת זירוקס Black Toner cartridge for Xerox 106R03508
Xerox Black Toner Cartridge 106R03508
תפוקת עמודים
2,500
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Xerox VersaLink C400
טונר שחור Black Toner Cartridge 106R03508
עלות כל דף עם 106R03508 Black הינה ₪0.164
מחסנית טונר שחור למדפסת זירוקס Black Toner cartridge for Xerox 106R03520
Xerox Black Toner Cartridge 106R03520
תפוקת עמודים
5,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Xerox VersaLink C400
טונר שחור Black Toner Cartridge 106R03520
עלות כל דף עם 106R03520 Black הינה ₪0.107
מחסנית טונר שחור למדפסת זירוקס Black Toner cartridge for Xerox 106R03532
Xerox Black Toner Cartridge 106R03532
תפוקת עמודים
10,500
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Xerox VersaLink C400
טונר שחור Black Toner Cartridge 106R03532
עלות כל דף עם 106R03532 Black הינה ₪0.079
מחסנית טונר כחול למדפסת זירוקס Cyan Toner Cartridge for Xerox 106R03510
Xerox Cyan Toner Cartridge 106R03510
תפוקת עמודים
2,500
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Xerox VersaLink C400
טונר כחול Cyan Toner Cartridge 106R03510
עלות כל דף עם 106R03510 Cyan הינה ₪0.183
מחסנית טונר כחול למדפסת זירוקס Cyan Toner Cartridge for Xerox 106R03522
Xerox Cyan Toner Cartridge 106R03522
תפוקת עמודים
4,800
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Xerox VersaLink C400
טונר כחול Cyan Toner Cartridge 106R03522
עלות כל דף עם 106R03522 Cyan הינה ₪0.129
מחסנית טונר כחול למדפסת זירוקס Cyan Toner Cartridge for Xerox 106R03534
Xerox Cyan Toner Cartridge 106R03534
תפוקת עמודים
8,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Xerox VersaLink C400
טונר כחול Cyan Toner Cartridge 106R03534
עלות כל דף עם 106R03534 Cyan הינה ₪0.116
מחסנית טונר אדום למדפסת זירוקס Magenta Toner cartridge Xerox 106R03511
Xerox Magenta Toner Cartridge 106R03511
תפוקת עמודים
2,500
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Xerox VersaLink C400
טונר אדום Magenta Toner Cartridge 106R03511
עלות כל דף עם 106R03511 Magenta הינה ₪0.183
מחסנית טונר אדום למדפסת זירוקס Magenta Toner cartridge Xerox 106R03523
Xerox Magenta Toner Cartridge 106R03523
תפוקת עמודים
4,800
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Xerox VersaLink C400
טונר אדום Magenta Toner Cartridge 106R03523
עלות כל דף עם 106R03523 Magenta הינה ₪0.129
מחסנית טונר אדום למדפסת זירוקס Magenta Toner cartridge Xerox 106R03535
Xerox Magenta Toner Cartridge 106R03535
תפוקת עמודים
8,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Xerox VersaLink C400
טונר אדום Magenta Toner Cartridge 106R03535
עלות כל דף עם 106R03535 Magenta הינה ₪0.116
מחסנית טונר צהוב למדפסת זירוקס Yellow Toner cartridge for Xerox 106R03509
Xerox Yellow Toner Cartridge 106R03509
תפוקת עמודים
2,500
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Xerox VersaLink C400
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge 106R03509
עלות כל דף עם 106R03509 Yellow הינה ₪0.183
מחסנית טונר צהוב למדפסת זירוקס Yellow Toner cartridge for Xerox 106R03521
Xerox Yellow Toner Cartridge 106R03521
תפוקת עמודים
4,800
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Xerox VersaLink C400
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge 106R03521
עלות כל דף עם 106R03521 Yellow הינה ₪0.129
מחסנית טונר צהוב למדפסת זירוקס Yellow Toner cartridge for Xerox 106R03533
Xerox Yellow Toner Cartridge 106R03533
תפוקת עמודים
8,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Xerox VersaLink C400
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge 106R03533
עלות כל דף עם 106R03533 Yellow הינה ₪0.116
מחסנית פסולת טונר עבור מדפסות זירוקס Waste Cartridge for Xerox 108R01124
Xerox 108R01124 Waste Cartridge
תפוקת עמודים
30,000
בכיסוי של 5%
 
מיכל פסולת טונר למדפסות זירוקס מק"ט 108R01124
מיכל פסולת Xerox Waste Cartridge 108R01124
עלות פר דף = תפוקת עמודים ÷ עלות של 108R01124
מארז 4 x יחידת הדמיה למדפסת זירוקס Imaging UNIT 4/Pack Xerox 108R01121
Xerox 108R01121 Imaging Units
תפוקת עמודים
60,000
ללא תלות בכיסוי
 
ארבע יחידות הדמיה למדפסות זירוקס 108R01121
מארז 4 יחידות הדמיה Imaging Unit 108R01121
עלות פר דף = 60000 ÷ עלות 108R01121
רצועת העברה עבור מדפסות לייזר צבע זירוקס Transfer Unit kit Xerox 108R01122
Xerox 108R01122 Transfer Unit Kit
תפוקת עמודים
100,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת העברה למדפסות זירוקס 108R01122
ערכת העברה Transfer Unit Kit 108R01122
עלות פר דף = תפוקת עמודים ÷ עלות 108R01122

מצא כאן טונר למדפסת Xerox C400 מחסניות טונר VersaLink C400

מצאו וקנו כאן טונר למדפסת Xerox VersaLink C400, מחסניות טונר זירוקס C400, מתכלים עבור מדפסת Xerox C400


Xerox VersaLink C400


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת זירוקס VersaLink C400 ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

זירוקס VersaLink C400XeroxVersaLink C400VersaLink C400מדפסת לייזרמדפסת Xerox VersaLink C400
נסקר ע"י תמר בתאריך
דירוג : 5.0
Xerox VersaLink C400
Xerox VersaLink C400

טונרים למדפסת Xerox VersaLink C400 דיו למדפסת Xerox VersaLink C400 טונר Xerox VersaLink C400 דיו Xerox VersaLink C400 טונרים עבור Xerox VersaLink C400 טונר למדפסת לייזר Xerox VersaLink C400 טונר תואם Xerox VersaLink C400
 Xerox VersaLink C400 Toner Cartridges


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת זירוקס VersaLink C400 ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

5.05

קניה מהירה ובטוחה, ללא פרטי אשראי.

שמות מסחריים של מוצרים ושרותים, גרפיקה, לוגו, תמונות וחומרי פרסום המופיעים בדף זה ואשר נוגעים לשמות של מדפסות, מתכלים, טונרים, מחסניות וראשי דיו, הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות החברה המחזיקה בזכויות שם המותג. המוצג לעיל נועד אך ורק לצרכי המחשה ותאימות.