Xerox Logo

טונר למדפסת Xerox VersaLink C500

מחסנית טונר שחור למדפסת זירוקס Black Toner cartridge for Xerox 106R03880
Xerox Black Toner Cartridge 106R03880
תפוקת עמודים
5,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Xerox VersaLink C500
טונר שחור Black Toner Cartridge 106R03880
עלות כל דף עם 106R03880 Black הינה ₪0.096
מחסנית טונר שחור למדפסת זירוקס Black Toner cartridge for Xerox 106R03887
Xerox Black Toner Cartridge 106R03887
תפוקת עמודים
12,100
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Xerox VersaLink C500
טונר שחור Black Toner Cartridge 106R03887
עלות כל דף עם 106R03887 Black הינה ₪0.056
מחסנית טונר כחול למדפסת זירוקס Cyan Toner Cartridge for Xerox 106R03877
Xerox Cyan Toner Cartridge 106R03877
תפוקת עמודים
2,400
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Xerox VersaLink C500
טונר כחול Cyan Toner Cartridge 106R03877
עלות כל דף עם 106R03877 Cyan הינה ₪0.187
מחסנית טונר כחול למדפסת זירוקס Cyan Toner Cartridge for Xerox 106R03881
Xerox Cyan Toner Cartridge 106R03881
תפוקת עמודים
5,200
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Xerox VersaLink C500
טונר כחול Cyan Toner Cartridge 106R03881
עלות כל דף עם 106R03881 Cyan הינה ₪0.123
מחסנית טונר כחול למדפסת זירוקס Cyan Toner Cartridge for Xerox 106R03884
Xerox Cyan Toner Cartridge 106R03884
תפוקת עמודים
9,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Xerox VersaLink C500
טונר כחול Cyan Toner Cartridge 106R03884
עלות כל דף עם 106R03884 Cyan הינה ₪0.095
מחסנית טונר אדום למדפסת זירוקס Magenta toner cartridge Xerox 106R03878
Xerox Magenta Toner Cartridge 106R03878
תפוקת עמודים
2,400
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Xerox VersaLink C500
טונר אדום Magenta Toner Cartridge 106R03878
עלות כל דף עם 106R03878 Magenta הינה ₪0.187
מחסנית טונר אדום למדפסת זירוקס Magenta toner cartridge Xerox 106R03882
Xerox Magenta Toner Cartridge 106R03882
תפוקת עמודים
5,200
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Xerox VersaLink C500
טונר אדום Magenta Toner Cartridge 106R03882
עלות כל דף עם 106R03882 Magenta הינה ₪0.123
מחסנית טונר אדום למדפסת זירוקס Magenta toner cartridge Xerox 106R03885
Xerox Magenta Toner Cartridge 106R03885
תפוקת עמודים
9,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Xerox VersaLink C500
טונר אדום Magenta Toner Cartridge 106R03885
עלות כל דף עם 106R03885 Magenta הינה ₪0.095
מחסנית טונר צהוב למדפסת זירוקס Yellow toner cartridge for Xerox 106R03879
Xerox Yellow Toner Cartridge 106R03879
תפוקת עמודים
2,400
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Xerox VersaLink C500
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge 106R03879
עלות כל דף עם 106R03879 Yellow הינה ₪0.187
מחסנית טונר צהוב למדפסת זירוקס Yellow toner cartridge for Xerox 106R03883
Xerox Yellow Toner Cartridge 106R03883
תפוקת עמודים
5,200
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Xerox VersaLink C500
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge 106R03883
עלות כל דף עם 106R03883 Yellow הינה ₪0.123
מחסנית טונר צהוב למדפסת זירוקס Yellow toner cartridge for Xerox 106R03886
Xerox Yellow Toner Cartridge 106R03886
תפוקת עמודים
9,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Xerox VersaLink C500
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge 106R03886
עלות כל דף עם 106R03886 Yellow הינה ₪0.095
מחסנית תוף צבע שחור למדפסת זירוקס Black drum cartridge Xerox 108R01484
Xerox 108R01484 Black Drum Cartridge
תפוקת עמודים
40,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת תוף להדפסה בצבע שחור 108R01484
תוף Black Drum Cartridge 108R01484
עלות פר דף = 40000 ÷ עלות 108R01484
מחסנית תוף צבע כחול למדפסת זירוקס Cyan Drum Cartridge Xerox 108R01481
Xerox 108R01481 Cyan Drum Cartridge
תפוקת עמודים
40,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת תוף להדפסה בצבע כחול 108R01481
תוף Cyan Drum Cartridge 108R01481
עלות פר דף = 40000 ÷ עלות 108R01481
מחסנית תוף אדום למדפסת זירוקס Magenta Drum Cartridge Xerox 108R01482
Xerox 108R01482 Magenta Drum Cartridge
תפוקת עמודים
40,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת תוף להדפסה בצבע אדום 108R01482
תוף Magenta Drum Cartridge 108R01482
עלות פר דף = 40000 ÷ עלות 108R01482
מחסנית תוף צבע צהוב למדפסת זירוקס Yellow drum cartridge xerox 108R01483
Xerox 108R01483 Yellow Drum Cartridge
תפוקת עמודים
40,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת תוף להדפסה בצבע צהוב 108R01483
תוף Yellow Drum Cartridge 108R01483
עלות פר דף = 40000 ÷ עלות 108R01483
מחסנית פסולת טונר עבור מדפסות זירוקס Waste Cartridge for Xerox 108R01416
Xerox 108R01416 Waste Cartridge
תפוקת עמודים
30,000
בכיסוי של 5%
 
מיכל פסולת טונר למדפסות זירוקס מק"ט 108R01416
מיכל פסולת Xerox Waste Cartridge 108R01416
עלות פר דף = תפוקת עמודים ÷ עלות של 108R01416

Xerox VersaLink C500


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת זירוקס VersaLink C500 ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

זירוקס VersaLink C500XeroxVersaLink C500VersaLink C500מדפסת לייזרמדפסת Xerox VersaLink C500
נסקר ע"י תמר בתאריך
דירוג : 5.0
Xerox VersaLink C500
Xerox VersaLink C500

טונרים למדפסת Xerox VersaLink C500 דיו למדפסת Xerox VersaLink C500 טונר Xerox VersaLink C500 דיו Xerox VersaLink C500 טונרים עבור Xerox VersaLink C500 Xerox VersaLink C500 Toner טונר למדפסת לייזר Xerox VersaLink C500 טונר תואם Xerox VersaLink C500


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת זירוקס VersaLink C500 ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

5.05

קניה מהירה ובטוחה, ללא פרטי אשראי.

שמות מסחריים של מוצרים ושרותים, גרפיקה, לוגו, תמונות וחומרי פרסום המופיעים בדף זה ואשר נוגעים לשמות של מדפסות, מתכלים, טונרים, מחסניות וראשי דיו, הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות החברה המחזיקה בזכויות שם המותג. המוצג לעיל נועד אך ורק לצרכי המחשה ותאימות.