Xerox Logo

טונר למדפסת Xerox VersaLink C600

מחסנית טונר שחור למדפסת זירוקס Black Toner cartridge for Xerox 106R03911
Xerox Black Toner Cartridge 106R03911
תפוקת עמודים
6,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Xerox VersaLink C600
טונר שחור Black Toner Cartridge 106R03911
עלות כל דף עם 106R03911 Black הינה ₪0.081
מחסנית טונר שחור למדפסת זירוקס Black Toner cartridge for Xerox 106R03915
Xerox Black Toner Cartridge 106R03915
תפוקת עמודים
12,200
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Xerox VersaLink C600
טונר שחור Black Toner Cartridge 106R03915
עלות כל דף עם 106R03915 Black הינה ₪0.055
מחסנית טונר שחור למדפסת זירוקס Black Toner cartridge for Xerox 106R03927
Xerox Black Toner Cartridge 106R03927
תפוקת עמודים
16,900
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Xerox VersaLink C600
טונר שחור Black Toner Cartridge 106R03927
עלות כל דף עם 106R03927 Black הינה ₪0.053
מחסנית טונר כחול למדפסת זירוקס Cyan Toner Cartridge for Xerox 106R03908
Xerox Cyan Toner Cartridge 106R03908
תפוקת עמודים
6,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Xerox VersaLink C600
טונר כחול Cyan Toner Cartridge 106R03908
עלות כל דף עם 106R03908 Cyan הינה ₪0.106
מחסנית טונר כחול למדפסת זירוקס Cyan Toner Cartridge for Xerox 106R03912
Xerox Cyan Toner Cartridge 106R03912
תפוקת עמודים
10,100
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Xerox VersaLink C600
טונר כחול Cyan Toner Cartridge 106R03912
עלות כל דף עם 106R03912 Cyan הינה ₪0.085
מחסנית טונר כחול למדפסת זירוקס Cyan Toner Cartridge for Xerox 106R03924
Xerox Cyan Toner Cartridge 106R03924
תפוקת עמודים
16,800
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Xerox VersaLink C600
טונר כחול Cyan Toner Cartridge 106R03924
עלות כל דף עם 106R03924 Cyan הינה ₪0.066
מחסנית טונר אדום למדפסת זירוקס Magenta toner cartridge Xerox 106R03909
Xerox Magenta Toner Cartridge 106R03909
תפוקת עמודים
6,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Xerox VersaLink C600
טונר אדום Magenta Toner Cartridge 106R03909
עלות כל דף עם 106R03909 Magenta הינה ₪0.106
מחסנית טונר אדום למדפסת זירוקס Magenta toner cartridge Xerox 106R03913
Xerox Magenta Toner Cartridge 106R03913
תפוקת עמודים
10,100
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Xerox VersaLink C600
טונר אדום Magenta Toner Cartridge 106R03913
עלות כל דף עם 106R03913 Magenta הינה ₪0.085
מחסנית טונר אדום למדפסת זירוקס Magenta toner cartridge Xerox 106R03925
Xerox Magenta Toner Cartridge 106R03925
תפוקת עמודים
16,800
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Xerox VersaLink C600
טונר אדום Magenta Toner Cartridge 106R03925
עלות כל דף עם 106R03925 Magenta הינה ₪0.066
מחסנית טונר צהוב למדפסת זירוקס Yellow toner cartridge for Xerox 106R03910
Xerox Yellow Toner Cartridge 106R03910
תפוקת עמודים
6,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Xerox VersaLink C600
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge 106R03910
עלות כל דף עם 106R03910 Yellow הינה ₪0.106
מחסנית טונר צהוב למדפסת זירוקס Yellow toner cartridge for Xerox 106R03914
Xerox Yellow Toner Cartridge 106R03914
תפוקת עמודים
10,100
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Xerox VersaLink C600
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge 106R03914
עלות כל דף עם 106R03914 Yellow הינה ₪0.085
מחסנית טונר צהוב למדפסת זירוקס Yellow toner cartridge for Xerox 106R03926
Xerox Yellow Toner Cartridge 106R03926
תפוקת עמודים
16,800
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Xerox VersaLink C600
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge 106R03926
עלות כל דף עם 106R03926 Yellow הינה ₪0.066
מחסנית תוף צבע שחור למדפסת זירוקס Black drum cartridge Xerox 108R01488
Xerox 108R01488 Black Drum Cartridge
תפוקת עמודים
40,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת תוף להדפסה בצבע שחור 108R01488
תוף Black Drum Cartridge 108R01488
עלות פר דף = 40000 ÷ עלות 108R01488
מחסנית תוף צבע כחול למדפסת זירוקס Cyan Drum Cartridge Xerox 108R01485
Xerox 108R01485 Cyan Drum Cartridge
תפוקת עמודים
40,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת תוף להדפסה בצבע כחול 108R01485
תוף Cyan Drum Cartridge 108R01485
עלות פר דף = 40000 ÷ עלות 108R01485
מחסנית תוף אדום למדפסת זירוקס Magenta Drum Cartridge Xerox 108R01486
Xerox 108R01486 Magenta Drum Cartridge
תפוקת עמודים
40,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת תוף להדפסה בצבע אדום 108R01486
תוף Magenta Drum Cartridge 108R01486
עלות פר דף = 40000 ÷ עלות 108R01486
מחסנית תוף צבע צהוב למדפסת זירוקס Yellow drum cartridge xerox 108R01487
Xerox 108R01487 Yellow Drum Cartridge
תפוקת עמודים
40,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת תוף להדפסה בצבע צהוב 108R01487
תוף Yellow Drum Cartridge 108R01487
עלות פר דף = 40000 ÷ עלות 108R01487
מחסנית פסולת טונר עבור מדפסות זירוקס Waste Cartridge for Xerox 108R01416
Xerox 108R01416 Waste Cartridge
תפוקת עמודים
30,000
בכיסוי של 5%
 
מיכל פסולת טונר למדפסות זירוקס מק"ט 108R01416
מיכל פסולת Xerox Waste Cartridge 108R01416
עלות פר דף = תפוקת עמודים ÷ עלות של 108R01416

Xerox VersaLink C600


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת זירוקס VersaLink C600 ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

זירוקס VersaLink C600XeroxVersaLink C600VersaLink C600מדפסת לייזרמדפסת Xerox VersaLink C600
נסקר ע"י תמר בתאריך
דירוג : 5.0
Xerox VersaLink C600
Xerox VersaLink C600

טונרים למדפסת Xerox VersaLink C600 דיו למדפסת Xerox VersaLink C600 טונר Xerox VersaLink C600 דיו Xerox VersaLink C600 טונרים עבור Xerox VersaLink C600 Xerox VersaLink C600 Toner טונר למדפסת לייזר Xerox VersaLink C600 טונר תואם Xerox VersaLink C600


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת זירוקס VersaLink C600 ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

5.05

קניה מהירה ובטוחה, ללא פרטי אשראי.

שמות מסחריים של מוצרים ושרותים, גרפיקה, לוגו, תמונות וחומרי פרסום המופיעים בדף זה ואשר נוגעים לשמות של מדפסות, מתכלים, טונרים, מחסניות וראשי דיו, הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות החברה המחזיקה בזכויות שם המותג. המוצג לעיל נועד אך ורק לצרכי המחשה ותאימות.