Xerox Logo

טונר למדפסת Xerox VersaLink C7000

מחסנית טונר שחור למדפסת זירוקס Black Toner cartridge for Xerox 106R03769
Xerox Black Toner Cartridges 106R03769
תפוקת עמודים
5,300
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Xerox VersaLink C7000
טונר שחור Black Toner Cartridges 106R03769
עלות כל דף עם 106R03769 Black הינה ₪0.089
מחסנית טונר שחור למדפסת זירוקס Black Toner cartridge for Xerox 106R03765
Xerox Black Toner Cartridges 106R03765
תפוקת עמודים
10,700
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Xerox VersaLink C7000
טונר שחור Black Toner Cartridges 106R03765
עלות כל דף עם 106R03765 Black הינה ₪0.057
מחסנית טונר כחול למדפסת זירוקס Cyan Toner Cartridge for Xerox 106R03772
Xerox Cyan Toner Cartridges 106R03772
תפוקת עמודים
3,300
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Xerox VersaLink C7000
טונר כחול Cyan Toner Cartridges 106R03772
עלות כל דף עם 106R03772 Cyan הינה ₪0.149
מחסנית טונר כחול למדפסת זירוקס Cyan Toner Cartridge for Xerox 106R03768
Xerox Cyan Toner Cartridges 106R03768
תפוקת עמודים
10,100
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Xerox VersaLink C7000
טונר כחול Cyan Toner Cartridges 106R03768
עלות כל דף עם 106R03768 Cyan הינה ₪0.096
מחסנית טונר אדום למדפסת זירוקס Magenta Toner cartridge Xerox 106R03771
Xerox Magenta Toner Cartridges 106R03771
תפוקת עמודים
3,300
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Xerox VersaLink C7000
טונר אדום Magenta Toner Cartridges 106R03771
עלות כל דף עם 106R03771 Magenta הינה ₪0.149
מחסנית טונר אדום למדפסת זירוקס Magenta Toner cartridge Xerox 106R03767
Xerox Magenta Toner Cartridges 106R03767
תפוקת עמודים
10,100
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Xerox VersaLink C7000
טונר אדום Magenta Toner Cartridges 106R03767
עלות כל דף עם 106R03767 Magenta הינה ₪0.096
מחסנית טונר צהוב למדפסת זירוקס Yellow Toner cartridge for Xerox 106R03770
Xerox Yellow Toner Cartridges 106R03770
תפוקת עמודים
3,300
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Xerox VersaLink C7000
טונר צהוב Yellow Toner Cartridges 106R03770
עלות כל דף עם 106R03770 Yellow הינה ₪0.149
מחסנית טונר צהוב למדפסת זירוקס Yellow Toner cartridge for Xerox 106R03766
Xerox Yellow Toner Cartridges 106R03766
תפוקת עמודים
10,100
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Xerox VersaLink C7000
טונר צהוב Yellow Toner Cartridges 106R03766
עלות כל דף עם 106R03766 Yellow הינה ₪0.096
יח׳ הדמיה נטרלית למדפסת זירוקס neutral color Imaging unit Xerox 113R00782
Xerox CMYK Drum Cartridge 113R00782
תפוקת עמודים
82,200
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת הדמיה נטרלית למדפסות זירוקס 113R00782
יחידת הדמיה CMYK Drum Cartridge 113R00782
עלות פר דף = 82200 ÷ עלות 113R00782
מחסנית פסולת טונר עבור מדפסות זירוקס Waste Cartridge for Xerox 115R00129
Xerox Waste Cartridge 115R00129
תפוקת עמודים
21,200
בכיסוי של 5%
 
מיכל פסולת טונר למדפסות זירוקס מק"ט 115R00129
מיכל פסולת Xerox Waste Cartridge 115R00129
עלות פר דף = תפוקת עמודים ÷ עלות של 115R00129

Xerox VersaLink C7000


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת זירוקס VersaLink C7000 ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

זירוקס VersaLink C7000XeroxVersaLink C7000VersaLink C7000מדפסת לייזרמדפסת Xerox VersaLink C7000
נסקר ע"י תמר בתאריך
דירוג : 5.0
Xerox VersaLink C7000
Xerox VersaLink C7000

טונרים למדפסת Xerox VersaLink C7000 דיו למדפסת Xerox VersaLink C7000 טונר Xerox VersaLink C7000 דיו Xerox VersaLink C7000 טונרים עבור Xerox VersaLink C7000 Xerox VersaLink C7000 Toner טונר למדפסת לייזר Xerox VersaLink C7000 טונר תואם Xerox VersaLink C7000


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת זירוקס VersaLink C7000 ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

5.05

קניה מהירה ובטוחה, ללא פרטי אשראי.

שמות מסחריים של מוצרים ושרותים, גרפיקה, לוגו, תמונות וחומרי פרסום המופיעים בדף זה ואשר נוגעים לשמות של מדפסות, מתכלים, טונרים, מחסניות וראשי דיו, הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות החברה המחזיקה בזכויות שם המותג. המוצג לעיל נועד אך ורק לצרכי המחשה ותאימות.