דפי מידע

הגנת קונה

רכישה של דיו או טונר למדפסת באתר זה, מקנה לכם הגנת קונה מלאה.

 

אנו מקנים לכם הגנת קונה מלאה, אשר מאפשרת לכם לרכוש באתר האינטרנט שלנו, טונר למדפסת, דיו למדפסת ומתכלים למדפסות ללא חששות. כך שבכל מקרה שבו לא קיבלתם את המוצר, אזי תקבלו החזר מלא. במקרים של פגם או כשל של המוצר, אנו מציעים זיכוי חלקי או מלא (בקיזוז השימוש בחלק היחסי של המוצר).

אנו מבטיחים זיכוי מלא עבור כל מקרה של טענת מקח טעות או חוסר שביעות רצון.

 

* אין לפרש דבר מן האמור לעיל כאחריות נוספת. חברתינו לא תישא באחריות לשגיאות טכניות, דברים שנשמטו שלא באופן מכוון ושגיאות עריכה ברשום לעיל.