דפי מידע

מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים עבור טונר למדפסת או דיו למדפסת שנרכשו באתר.

 

תוכלו להחזיר מוצר תוך פרק זמן של 14 ימים, כאשר זה ארוז באריזתו המקורית. למעט, ראשי דיו ומחסניות דיו שאריזתם נפתחה. במקרים של פגם או כשל של המוצר, אנו מציעים זיכוי חלקי או מלא (על פי שימוש בחלק היחסי של המוצר).

התמורה בגין החזרת מוצר, תזוכה באמצעי התשלום בה היא שולמה, לאחר קיזוז עלות דמי המשלוח.
על המוצרים המוחזרים להישלח אל משרדי החברה, כאשר הוצאות החזרת המשלוח יחולו על הקונה. עם זאת, בכל מקרה של טענת מקח טעות או חוסר שביעות רצון אנו נישא בכל הוצאות השילוח.

* אין לפרש דבר מן האמור לעיל כאחריות נוספת. חברתינו לא תישא באחריות לשגיאות טכניות, דברים שנשמטו שלא באופן מכוון ושגיאות עריכה ברשום לעיל.