Lexmark Logo

טונר למדפסת Lexmark B2865dw

טונר למדפסות לקסמרק מק״ט TONER CARTRIDGE FOR LEXMARK B285000
Lexmark Toner Cartridge B285000
תפוקת עמודים
7,500
בכיסוי של 5%
 
טונר B285000 עבור Lexmark B2865dw
טונר Toner Cartridge B285000
עלות כל דף בשימוש עם טונר B285000 הינה ₪0.072
טונר למדפסת לקסמרק מק״ט TONER CARTRIDGE FOR LEXMARK B285H00
Lexmark Toner Cartridge B285H00
תפוקת עמודים
15,000
בכיסוי של 5%
 
טונר B285H00 עבור Lexmark B2865dw
טונר Toner Cartridge B285H00
עלות כל דף בשימוש עם טונר B285H00 הינה ₪0.047
טונר למדפסת לקסמרק מק״ט TONER CARTRIDGE FOR LEXMARK B285X00
Lexmark Toner Cartridge B285X00
תפוקת עמודים
30,000
בכיסוי של 5%
 
טונר B285X00 עבור Lexmark B2865dw
טונר Toner Cartridge B285X00
עלות כל דף בשימוש עם טונר B285X00 הינה ₪0.030
יחידת הדמיה למדפסת לקסמרק 580Z מק״ט Imaging unit Lexmark 58D0Z00
Lexmark 580Z Imaging Unit 58D0Z00
תפוקת עמודים
150,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת הדמיה 580Z תוף למדפסות לקסמרק 58D0Z00
יחידת הדמיה - תוף 580Z Imaging Unit 58D0Z00
עלות פר דף = תפוקת עמודים ÷ עלות של 58D0Z00

קנה טונר למדפסת Lexmark B2865dw טונרים Lexmark B2865dw

מצאו וקנו כאן טונר למדפסת לקסמרק B2865dw, מחסניות טונר Lexmark B2865dw, מתכלים עבור מדפסת Lexmark B2865dw


Lexmark B2865dw


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת לקסמרק B2865dw ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

לקסמרק B2865dwLexmarkB2865dwB2865dwמדפסת לייזרמדפסת Lexmark B2865dw
נסקר ע"י תמר בתאריך
דירוג : 5.0
Lexmark B2865dw
Lexmark B2865dw

טונרים למדפסת Lexmark B2865dw דיו למדפסת Lexmark B2865dw טונר Lexmark B2865dw דיו Lexmark B2865dw טונרים עבור Lexmark B2865dw טונר למדפסת לייזר Lexmark B2865dw טונר תואם Lexmark B2865dw
 Lexmark B2865dw Toner Cartridges


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת לקסמרק B2865dw ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

5.05

קניה מהירה ובטוחה, ללא פרטי אשראי.

שמות מסחריים של מוצרים ושרותים, גרפיקה, לוגו, תמונות וחומרי פרסום המופיעים בדף זה ואשר נוגעים לשמות של מדפסות, מתכלים, טונרים, מחסניות וראשי דיו, הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות החברה המחזיקה בזכויות שם המותג. המוצג לעיל נועד אך ורק לצרכי המחשה ותאימות.