Lexmark Logo

טונר למדפסת Lexmark CX820de

טונר שחור למדפסת לקסמרק Black Toner Cartridge for Lexmark 72K50K0
Lexmark Black Toner Cartridge 72K50K0
תפוקת עמודים
8,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Lexmark CX820de
טונר שחור Black Toner Cartridge 72K50K0
עלות כל דף עם 72K50K0 Black הינה ₪0.070
טונר שחור למדפסת לקסמרק Black Toner Cartridge for Lexmark 72K5XK0
Lexmark Black Toner Cartridge 72K5XK0
תפוקת עמודים
33,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Lexmark CX820de
טונר שחור Black Toner Cartridge 72K5XK0
עלות כל דף עם 72K5XK0 Black הינה ₪0.025
טונר כחול למדפסת לקסמרק Cyan Toner Cartridge for Lexmark 72K50C0
Lexmark Cyan Toner Cartridge 72K50C0
תפוקת עמודים
8,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Lexmark CX820de
טונר כחול Cyan Toner Cartridge 72K50C0
עלות כל דף עם 72K50C0 Cyan הינה ₪0.089
טונר כחול למדפסת לקסמרק Cyan Toner Cartridge for Lexmark 82K5HC0
Lexmark Cyan Toner Cartridge 82K5HC0
תפוקת עמודים
17,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Lexmark CX820de
טונר כחול Cyan Toner Cartridge 82K5HC0
עלות כל דף עם 82K5HC0 Cyan הינה ₪0.048
טונר אדום למדפסת לקסמרק Magenta toner cartridge Lexmark 72K50M0
Lexmark Magenta Toner Cartridge 72K50M0
תפוקת עמודים
8,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Lexmark CX820de
טונר אדום Magenta Toner Cartridge 72K50M0
עלות כל דף עם 72K50M0 Magenta הינה ₪0.089
טונר אדום למדפסת לקסמרק Magenta toner cartridge Lexmark 82K5HM0
Lexmark Magenta Toner Cartridge 82K5HM0
תפוקת עמודים
17,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Lexmark CX820de
טונר אדום Magenta Toner Cartridge 82K5HM0
עלות כל דף עם 82K5HM0 Magenta הינה ₪0.048
טונר צהוב למדפסת לקסמרק Yellow toner cartridge for Lexmark 72K50Y0
Lexmark Yellow Toner Cartridge 72K50Y0
תפוקת עמודים
8,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Lexmark CX820de
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge 72K50Y0
עלות כל דף עם 72K50Y0 Yellow הינה ₪0.089
טונר צהוב למדפסת לקסמרק Yellow toner cartridge for Lexmark 82K5HY0
Lexmark Yellow Toner Cartridge 82K5HY0
תפוקת עמודים
17,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Lexmark CX820de
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge 82K5HY0
עלות כל דף עם 82K5HY0 Yellow הינה ₪0.048
מיכל פסולת טונר מק"ט לקסמרק Waste toner container lexmark 72K0W00
Lexmark 72K0W00 Waste Toner Container
תפוקת עמודים
115,000
בכיסוי של 5%
 
מיכל פסולת טונר למדפסות לקסמרק מק"ט 72K0W00
מיכל פסולת טונר Waste Toner Bottle 72K0W00
עלות פר דף = תפוקת עמודים ÷ עלות של 72K0W00
יח׳ פוטוקונדקטור למדפסת לקסמרק Photoconductor unit lexmark 72K0P00
Lexmark 72K0P00 neutral Color Photoconductor
תפוקת עמודים
175,000
ללא תלות בכיסוי
 
פוטוקנדקטור נטרלי למדפסות צבע לקסמרק 72K0P00
יחידת פוטוקנדקטור Photoconductor Unit 72K0P00
עלות כל דף = תפוקת עמודים ÷ עלות של 72K0P00
יח׳ פיתוח צבע שחור מק"ט לקסמרק Black Developer UNIT SKU 72K0DK0
Lexmark 72K0DK0 Black Developer Unit
תפוקת עמודים
300,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת פיתוח בצבע שחור מק"ט 72K0DK0
מפתח שחור Black Developer unit 72K0DK0
עלות כל דף = תפוקת עמודים ÷ עלות 72K0DK0
יח׳ פיתוח צבע כחול מק"ט לקסמרק CYAN Developer UNIT SKU 72K0DC0
Lexmark 72K0DC0 Cyan Developer Unit
תפוקת עמודים
300,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת פיתוח בצבע כחול מק"ט 72K0DC0
מפתח כחול Cyan Developer unit 72K0DC0
עלות כל דף = תפוקת עמודים ÷ עלות 72K0DC0
יח׳ פיתוח צבע אדום מק"ט לקסמרק Magenta Developer unit sku 72K0DM0
Lexmark 72K0DM0 Magenta Developer Unit
תפוקת עמודים
300,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת פיתוח בצבע אדום מק"ט 72K0DM0
מפתח אדום Magenta Developer unit 72K0DM0
עלות כל דף = תפוקת עמודים ÷ עלות 72K0DM0
יח׳ פיתוח צבע צהוב מק"ט לקסמרק Yellow Developer UNIT SKU 72K0DY0
Lexmark 72K0DY0 Yellow Developer Unit
תפוקת עמודים
300,000
ללא תלות בכיסוי
 
יחידת פיתוח בצבע צהוב מק"ט 72K0DY0
מפתח צהוב Yellow Developer unit 72K0DY0
עלות כל דף = תפוקת עמודים ÷ עלות 72K0DY0

קנו טונר למדפסת Lexmark CX820 מחסניות טונר לקסמרק CX820de

מצאו וקנו כאן טונר למדפסת לקסמרק CX820de, מחסניות טונר Lexmark CX820, מתכלים עבור מדפסת Lexmark CX820de


Lexmark CX820de


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת לקסמרק CX820de ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

לקסמרק CX820deLexmarkCX820deCX820deמדפסת לייזרמדפסת Lexmark CX820de
נסקר ע"י תמר בתאריך
דירוג : 5.0
Lexmark CX820de
Lexmark CX820de

טונרים למדפסת Lexmark CX820de דיו למדפסת Lexmark CX820de טונר Lexmark CX820de דיו Lexmark CX820de טונרים עבור Lexmark CX820de טונר למדפסת לייזר Lexmark CX820de טונר תואם Lexmark CX820de
 Lexmark CX820de Toner Cartridges


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת לקסמרק CX820de ציון של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

5.05

קניה מהירה ובטוחה, ללא פרטי אשראי.

שמות מסחריים של מוצרים ושרותים, גרפיקה, לוגו, תמונות וחומרי פרסום המופיעים בדף זה ואשר נוגעים לשמות של מדפסות, מתכלים, טונרים, מחסניות וראשי דיו, הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות החברה המחזיקה בזכויות שם המותג. המוצג לעיל נועד אך ורק לצרכי המחשה ותאימות.