Lexmark Logo

טונר למדפסת Lexmark MC2535

טונר שחור למדפסת לקסמרק BLACK TONER cartridge for Lexmark C2350K0
Lexmark Black Toner Cartridge C2350K0
תפוקת עמודים
1,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Lexmark MC2535
טונר שחור Black Toner Cartridge C2350K0
עלות כל דף עם C2350K0 Black הינה ₪0.339
טונר שחור למדפסות לקסמרק BLACK Toner Cartridge for Lexmark C235HK0
Lexmark Black Toner Cartridge C235HK0
תפוקת עמודים
3,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Lexmark MC2535
טונר שחור Black Toner Cartridge C235HK0
עלות כל דף עם C235HK0 Black הינה ₪0.164
טונר שחור למדפסות לקסמרק BLACK Toner Cartridge for Lexmark C245XK0
Lexmark Black Toner Cartridge C245XK0
תפוקת עמודים
6,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Lexmark MC2535
טונר שחור Black Toner Cartridge C245XK0
עלות כל דף עם C245XK0 Black הינה ₪0.114
טונר שחור למדפסות לקסמרק BLACK Toner Cartridge for Lexmark C255UK0
Lexmark Black Toner Cartridge C255UK0
תפוקת עמודים
8,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Black עבור Lexmark MC2535
טונר שחור Black Toner Cartridge C255UK0
עלות כל דף עם C255UK0 Black הינה ₪0.098
טונר כחול למדפסות לקסמרק CYAN TONER Cartridge for Lexmark C2350C0
Lexmark Cyan Toner Cartridge C2350C0
תפוקת עמודים
1,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Lexmark MC2535
טונר כחול Cyan Toner Cartridge C2350C0
עלות כל דף עם C2350C0 Cyan הינה ₪0.348
טונר כחול למדפסת לקסמרק CYAN TONER Cartridge for Lexmark C235HC0
Lexmark Cyan Toner Cartridge C235HC0
תפוקת עמודים
2,300
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Lexmark MC2535
טונר כחול Cyan Toner Cartridge C235HC0
עלות כל דף עם C235HC0 Cyan הינה ₪0.223
טונר כחול למדפסת לקסמרק CYAN TONER Cartridge for Lexmark C245XC0
Lexmark Cyan Toner Cartridge C245XC0
תפוקת עמודים
3,500
בכיסוי של 5%
 
טונר Cyan עבור Lexmark MC2535
טונר כחול Cyan Toner Cartridge C245XC0
עלות כל דף עם C245XC0 Cyan הינה ₪0.225
טונר אדום למדפסת לקסמרק Magenta toner cartridge for Lexmark C2350M0
Lexmark Magenta Toner Cartridge C2350M0
תפוקת עמודים
1,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Lexmark MC2535
טונר אדום Magenta Toner Cartridge C2350M0
עלות כל דף עם C2350M0 Magenta הינה ₪0.348
טונר אדום למדפסת לקסמרק magenta toner cartridge for Lexmark C235HM0
Lexmark Magenta Toner Cartridge C235HM0
תפוקת עמודים
2,300
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Lexmark MC2535
טונר אדום Magenta Toner Cartridge C235HM0
עלות כל דף עם C235HM0 Magenta הינה ₪0.223
טונר אדום למדפסת לקסמרק magenta toner cartridge for Lexmark C245XM0
Lexmark Magenta Toner Cartridge C245XM0
תפוקת עמודים
3,500
בכיסוי של 5%
 
טונר Magenta עבור Lexmark MC2535
טונר אדום Magenta Toner Cartridge C245XM0
עלות כל דף עם C245XM0 Magenta הינה ₪0.225
טונר צהוב למדפסת לקסמרק YELLOW toner cartridge for Lexmark C2350Y0
Lexmark Yellow Toner Cartridge C2350Y0
תפוקת עמודים
1,000
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Lexmark MC2535
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge C2350Y0
עלות כל דף עם C2350Y0 Yellow הינה ₪0.348
טונר צהוב למדפסת לקסמרק YELLOW toner cartridge for Lexmark C235HY0
Lexmark Yellow Toner Cartridge C235HY0
תפוקת עמודים
2,300
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Lexmark MC2535
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge C235HY0
עלות כל דף עם C235HY0 Yellow הינה ₪0.223
טונר צהוב למדפסת לקסמרק YELLOW toner cartridge for Lexmark C245XY0
Lexmark Yellow Toner Cartridge C245XY0
תפוקת עמודים
3,500
בכיסוי של 5%
 
טונר Yellow עבור Lexmark MC2535
טונר צהוב Yellow Toner Cartridge C245XY0
עלות כל דף עם C245XY0 Yellow הינה ₪0.225
מיכל פסולת טונר למדפסת לקסמרק Waste Toner Bottle for Lexmark 78C0W00
Lexmark 78C0W00 Waste Toner Bottle
תפוקת עמודים
25,000
בכיסוי של 5%
 
מיכל פסולת טונר למדפסות לקסמרק מק"ט 78C0W00
מיכל פסולת טונר Waste Toner Bottle 78C0W00
עלות פר דף = תפוקת עמודים ÷ עלות של 78C0W00
ערכת הדמיה עבור מדפסות לקסמרק black&color imaging kit lexmark 78C0ZV0
Lexmark 78C0ZV0 Black and color Imaging Kit
תפוקת עמודים
125,000
ללא תלות בכיסוי
 
ערכת הדמיה עבור מדפסות לקסמרק 78C0ZV0
יח׳ הדמיה black&color Imaging Kit 78C0ZV0
עלות פר דף = תפוקת עמודים ÷ עלות 78C0ZV0

מצא כאן טונר למדפסת Lexmark MC2535 טונרים לקסמרק MC2535

מצאו וקנו כאן טונר למדפסת לקסמרק MC2535, מחסניות טונר Lexmark MC2535, מתכלים עבור מדפסת Lexmark MC2535


Lexmark MC2535


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת לקסמרק MC2535 ציון של ארבעה וחצי כוכבים Review rating 4.5 of 5 שהנו מצוין.

לקסמרק MC2535LexmarkMC2535MC2535מדפסת לייזרמדפסת Lexmark MC2535
נסקר ע"י תמר בתאריך
דירוג : 4.5
Lexmark MC2535
Lexmark MC2535

טונרים למדפסת Lexmark MC2535 דיו למדפסת Lexmark MC2535 טונר Lexmark MC2535 דיו Lexmark MC2535 טונרים עבור Lexmark MC2535 טונר למדפסת לייזר Lexmark MC2535 טונר תואם Lexmark MC2535
 Lexmark MC2535 Toner Cartridges


שקלולם של הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות ומאפיינים, אפשרויות עבור חסכון בנייר טונר ודיו, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, קלות שימוש, אומדן החזר השקעה ועלות לכל דף, ובחינת יחסי עלות תועלת של טונר או דיו ומתכלים אשר מרכיבים את עלות הבעלות הכוללת, אלו מעניקים למדפסת לקסמרק MC2535 ציון של ארבעה וחצי כוכבים Review rating 4.5 of 5 שהנו מצוין.

4.55

קניה מהירה ובטוחה, ללא פרטי אשראי.

שמות מסחריים של מוצרים ושרותים, גרפיקה, לוגו, תמונות וחומרי פרסום המופיעים בדף זה ואשר נוגעים לשמות של מדפסות, מתכלים, טונרים, מחסניות וראשי דיו, הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות החברה המחזיקה בזכויות שם המותג. המוצג לעיל נועד אך ורק לצרכי המחשה ותאימות.